Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła

palniki na zużyty olej silnikowy
Ogrzewanie spalinowe Ogrzewanie spalinowe polega na dostarczaniu ciepła uzyskanego w wyniku procesu spalania materiału zwanego paliwem.

W tradycyjnych układach są to: materiały stałe: węgiel i jego pochodne (zobacz też: węgiel kpalniki na zużyty olej silnikowy .