Jeżeli szukasz przemiennika częstotliwości dla siebie lub Twojej firmy, koniecznie odwiedź tą stronę:

O zastosowaniu falowników:

falownik smd
Falowniki przemysłowe (nazywane przemiennikami częstotliwości lub inwerterami) stosowane w elektronicznych przetwornicach częstotliwości, służą głównie do regulacji prędkości obrotowej klatkowych silników indukcyjnych.

Mają obecnie dość szerokie zastosowanie w przemyśle, stanowią najwydajniejszy sposób regulacji prędkości.

W urządzeniach domowych stosowane są również do regulacji prędkości obrotowej np.

pralek.

Zgodnie ze wzorem na prędkość obrotową silnika zmiana częstotliwości zmienia prędkość obrotową silnika elektrycznego. Wadą falowników ograniczającą powszechne stosowanie jest dość wysoka cena, wynikająca ze skomplikowanej budowy.

Jednak wraz z rozwojem elektroenergetyki i inżynierii materiałowej falowniki stają się coraz bardziej konkurencyjne. Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Falownik#Zastosowanie

DC - czyli prąd stały

Prąd stały (ang. direct current, DC) ? prąd stały charakteryzuje się stałym zwrotem oraz kierunkiem przepływu ładunków elektrycznych, w odróżnieniu od prądu zmiennego i przemiennego ? (AC, ang.
alternating current). Natężenie prądu nie zależy od rodzaju prądu (AC/DC), lecz od chwilowych warunków w obwodzie elektrycznym. Zaletą prądu stałego jest to, że w przypadku zasilania takim prądem wartość chwilowa dostarczanej mocy jest stała, co ma duże znaczenie dla wszelkich układów wzmacniania i przetwarzania sygnałów.
Większość półprzewodnikowych układów elektronicznych zasilana jest prądem stałym (a przynajmniej napięciem stałym).
Główną zaletą takiego rozwiązania jest to, że urządzenia zawierające układy elektroniczne mogą być zasilane bezpośrednio z przenośnych źródeł energii (baterii lub akumulatorów). Dla urządzeń, które używane są w pobliżu sieciowej energii elektrycznej stosuje się zasilanie prądem stałym wytwarzanym przez zasilacze sieciowe.
W zasilaczu sieciowe napięcie przemienne jest najpierw transformowane na odpowiedni poziom napięcia, prostowane (na przykład za pomocą mostka Graetza) oraz filtrowane, tak aby jego ostateczny przebieg był jak najbardziej zbliżony do wartości stałej.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%85d_sta%C5%82y

Rozróżnienie falowników - zasilanie

falownik smd
falowniki 1-fazowe: falowniki zasilane jednofazowo, np.
1 x 230 V z wyjściem trójfazowym 3 x 230 V, falowniki 3-fazowe: falowniki zasilane trójfazowo, np.

3 x 400 V z wyjściem trójfazowym 3 x 400 V. Falowniki zasilane są często z sieci prądu przemiennego przez niesterowany prostownik diodowy lub sterowany prostownik tyrystorowy, ew.

prostownik tranzystorowy. Taki układ, czyli prostownik + falownik + obwód pośredniczący z kondensatorem (dla falownika napięcia) lub dławikiem (dla falownika prądu), nazywany jest elektroniczną przetwornicą częstotliwości.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Falownik
.

Widok do druku:

falownik smd