Definicja stomatologa

Klinika stomatologiczna Ruda Śląska
W Polsce tytuł lekarza dentysty i ograniczone prawo wykonywania zawodu uzyskuje się po pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku lekarsko-dentystycznym w jednej z uczelni medycznych.
Lekarze nie piszą jednak prKlinika stomatologiczna Ruda Śląska .